Vereniging van Eigenaren (VVE) Kantoor-/wooncomplex Willemstaete Scheveningseweg 255

Programma

18. Interne dienstverlening.

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en bewoners VVE.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als mede eigenaar van het complex

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Aandelen belang

In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 33 % eigenaar is van het pand.

Financieel belang

In de VVE worden jaarlijks afspraken gemaakt over gevel onderhoud, (groot)onderhoud en verzekeringen. De kosten worden jaarlijks cfm de verdeelsleutel in de oprichtingsakte door beide eigenaren gedragen.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VvE.