Vereniging van Eigenaren (VVE) Stadsdeelcomplex “Leidschenveen-Ypenburg”

Programma

18. Interne dienstverlening

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en Politie Haaglanden en DPB Vastgoedbeheer te Barendrecht.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als mede eigenaar van het complex

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Aandelen belang

In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 25 % eigenaar is van het pand.

Financieel belang

In de VvE worden jaarlijks afspraken gemaakt over gevel onderhoud, (groot)onderhoud, energieopslag, liftkosten enz. De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 zijn vastgesteld. Op jaarbasis is er in 2016 € 425.000 aan kosten begroot, waarvan € 75.000 gestort wordt in de reserve groot onderhoud. De administratie van de VVE wordt verzorgd door VT 2000 B.V.

Ontwikkelingen

Er loopt momenteel nog een gerechtelijke procedure over de afwikkeling van onderhoud.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VvE.