Vereniging van Eigenaren (VVE) Stadhuiscomplex aan het Spui 68-70.

Programma

18. Interne dienstverlening.

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag alsmede Flow Real Estate te Amsterdam en JOVI investments II gevestigd te Den Haag.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als grootste eigenaar van het complex

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Aandelen belang

Deze VVE is voor 90,1 % eigenaar van het stadhuis/bibliotheekcomplex. In de 2 splitsingsakten (op 11-9-1998 en op 26-4-2005), die opgesteld zijn naar aanleiding van de aankoop van winkels door de gemeente is vastgelegd dat de gemeente uiteindelijk voor 88 % eigenaar is van dit deel van het stadhuis/bibliotheek- complex.

Financieel belang

In de VvE worden jaarlijks afspraken gemaakt over de kosten van beveiliging en schoonmaak van het atrium, de hoofddaken, de gevelonderhoudsinstallatie, de sprinklerinstallaties, de kosten van bemensing van de meldkamer, de verzekeringen van het pand, en klein onderhoud. In 2016 is voor € 573.000 aan kosten bij de VVE in rekening gebracht. De gemeente heeft 88% van deze kosten voor haar rekening genomen. De gemeente Den Haag voert de administratie van deze VVE.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de afdelingsmanager Klantcontact Services van het IDC lid van het bestuur van de VVE.