Vereniging van Eigenaren (VVE) Hulshoff-Bibliotheekcomplex.

Programma

18. Interne dienstverlening.

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en Hulshoff Design Centers te Voorschoten.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als grootste eigenaar van het complex

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Aandelen belang

Deze VvE is voor 9,9 % eigenaar van het stadhuis/bibliotheekcomplex. In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 73 % eigenaar is van het betreffende gedeelte.

Financieel belang

In de VvE worden jaarlijks afspraken gemaakt over hoofddaken, de gevelonderhoudsinstallatie, de sprinklerinstallaties, de verzekeringen van het pand, en klein onderhoud. In 2015 is voor € 22.696 aan kosten bij de VvE in rekening gebracht. De gemeente heeft 74% van deze kosten voor haar rekening genomen. De gemeente Den Haag voert de administratie van deze VvE.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de afdelingsmanager Klantcontact Services van het IDC lid van het bestuur van de VvE.