Vereniging van Eigenaren (VVE) “De Wittebrug”, woningen Weimarstraat 355/9 te Den Haag.

Programma

18. Interne dienstverlening.

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag, alsmede 2 particuliere eigenaren van appartementen.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als gedeeltelijk eigenaar van het complex

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Aandelen belang

In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 50 % eigenaar is van het pand.

Financieel belang

In de VvE worden jaarlijks afspraken gemaakt over het (groot)onderhoud en de verzekeringen van het pand. Het betreft zeer beperkte bedragen.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VvE