Vereniging van Eigenaren (VVE) “De Wittebrug” (sdk Segbroek)

Programma

18. Interne dienstverlening.

Doel

Het beheren en exploiteren van het gebouw, de grond en de gemeenschappelijke zaken. Alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag, alsmede Ahold Vastgoed, Allround Waddinxveen BV, Politie Bureau Huisvesting, en de VVE Wittebrug Woningen.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

Het behartigen van de belangen van de gemeente Den Haag als gedeeltelijk eigenaar van het complex

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de VVE en wordt vertegenwoordigd door een medewerker van het Intern Diensten Centrum.

Aandelen belang

In de splitsingsakte is vastgelegd dat de gemeente voor 30 % eigenaar is van het pand.

Financieel belang

In de VvE worden jaarlijks afspraken gemaakt over het (groot)onderhoud, de brandmeldinstallatie, de schoonmaakkosten en de verzekeringen. De jaarrekening 2015 en de begroting 2016 zijn vastgesteld. Op jaarbasis is er in 2016 € 160.000 aan kosten begroot, waarvan € 106 .000 gestort wordt in de reserve groot onderhoud. De administratie van de VVE wordt verzorgd door VT 2000B.V.

Ontwikkelingen

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Ambtelijke benoemingen

Namens de gemeente is de locatiebeheerder van de afdeling Klantencontact Services van het IDC voorzitter en bestuurslid van de VvE.