Birgit

Programma

3. Dienstverlening en Wijkaanpak

Doel

Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben besloten de (door) ontwikkeling en het beheer van een ICT-toepassing voor het gebruik en het beheer van het stelsel van basis- en kernregistraties (stelselbeheersysteem) gezamenlijk te organiseren. Hiertoe is het samenwerkingsverband BIRGIT aangegaan.

Betrokkenen

Gemeenten Den Haag, Rotterdam en Utrecht

Vestigingsplaats

Rotterdam

Openbaar Belang

Betere dienstverlening en minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven. De coöperatie levert een stelselbeheersysteem, dat hieraan bijdraagt door het mogelijk te maken om gegevens eenmalig in te winnen en meervoudig te gebruiken.

Bestuurlijk belang

Wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag in de ALV.

Aandelen belang

n.v.t.

Financieel belang

De (jaarlijkse) bijdrage van Den Haag over het jaar 2016 betrof € 168.530,-

Ontwikkelingen

De aansturing van BIRGIT is per 22 december 2016 uitgebreid door het instellen van een Raad van Commissarissen. De gemeenten Den Haag en Rotterdam hebben vanuit hun statutaire positie een lid van de Raad van Commissarissen benoemd. De gemeente Utrecht heeft (met goedkeuring van de ALV) een vertegenwoordiger in de Raad van Commissarissen aangedragen. Het stelsel van basis- en kernregistraties is voortdurend in ontwikkeling en wordt de komende jaren (landelijk) uitgebreid met nieuwe basis- en kernregistraties. Deze zijn o.a. noodzakelijk om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren en bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. De coöperatie is gestart vanaf 1-1-2015 met de gemeenten Rotterdam en Den Haag. De Haagse Bron is al voorzien van de gegevens van personen (BRP), gebouwen en adressen (BAG) en is in 2016 voorzien van de gegevens van de Kamer van Koophandel (Handelsregister gegevens). 2016/2017 wordt het jaar om de huidige afnemers van de Kernregistraties (na een kleine 12 jaar) aan te sluiten op De Haagse Bron.

Ambteljke benoemingen

De gemeente Den Haag wordt in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd door de directeur Bedrijfsvoering en Informatisering van de der Staten-Generaal)