Stichting Werkbij

Programma

7. Werk, Inkomen en Armoedebeleid.

Doel

Via de Stichting Werkbij worden werknemers gedetacheerd. De organisatie treedt op als werkgever van een steeds kleiner wordende groep werknemers, in de leeftijdscategorie van 55-62 jaar.

Betrokkenen

Naast de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten zijn er geen andere betrokkenen bij deze organisatie.

Openbaar Belang

Via de Stichting Werkbij worden werknemers gedetacheerd bij bedrijven en instellingen, voornamelijk in de publieke sector. De organisatie treedt op als werkgever van een steeds kleiner wordende groep werknemers, in de leeftijdscategorie van 55-62 jaar. Er is geen directe bijdrage aan de Programmadoelstelling, omdat de organisatie zich in een fase van afbouw bevindt.

Bestuurlijk belang

Directeuren van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten hebben zitting in het bestuur van de organisatie. De gevolmachtigde is een ambtenaar bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag.

Aandelen belang

Niet van toepassing.

Financieel belang

In 2016 ontving de Stichting Werkbij een bedrag van € 1.165.309,-- aan subsidie van de gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.

Ontwikkelingen

De Stichting Werkbij is destijds opgericht om bijstandsgerechtigden via een detachering aan werk te helpen. Op haar hoogtepunt had de organisatie zo’n 2.200 werknemers in dienst. In 2010 is besloten door de gemeenteraad het besluit genomen tot afbouw van de stichting. Dat heeft geleid tot een sociaal akkoord in juli 2012 waarbij een groot aantal werknemers zijn uitgestroomd. De organisatie bevindt zicht nu nog steeds in een afbouwfase en heeft ongeveer 50 mensen op de payroll staan (2016). In 2017 zullen dat er nog slechts 35 zijn. Er is geen directe bijdrage aan de Programmadoelstelling, omdat de organisatie zich in een fase van afbouw bevindt.

Ambtelijke benoemingen

Directeuren van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten hebben zitting in het bestuur van de organisatie. De gevolmachtigde een ambtenaar bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.