Omgevingsdienst Haaglanden

Programma

13. Verkeer en milieu

Doel

De omgevingsdienst Haaglanden is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving op milieugebied en de specialistische advisering op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening voor negen Haaglanden gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Betrokkenen

De gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker, Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar belang

Bescherming van mens en natuur tegen schade; uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Bestuurlijk belang

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, waaronder de wethouder FVVM van de gemeente Den Haag. Het algemeen bestuur bestaat uit 13 leden waaronder de wethouders FVVM en BKSB van de gemeente Den Haag.

Aandelen belang

N.v.t.

Financieel belang

Den Haag heeft 27% stembelang in het Algemeen Bestuur. Hiermee heeft de gemeente Den Haag een financieel belang van 27% in de eventuele exploitatie tekorten en overschotten.

Ontwikkelingen

In maart 2017 is er een bestuurlijke conferentie over de koers in de periode 2018-2020 (o.a. in relatie tot de Omgevingswet). Tijdens de bijeenkomst zal worden gesproken over het inhoudelijke en het financieel meerjarenperspectief en de versterking van de governance.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.