Veiligheidsregio Haaglanden

Programma

4. Openbare orde en veiligheid

Doel

Het bevorderen van goede samenwerking tussen de hulpdiensten, gemeenten en andere partners in de regio op het gebied van crisisbeheersing.

Betrokkenen

De besturen van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Vestigingsplaats

Openbaar Belang

Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en gevaar voor mensen en dieren. Het toezicht houden op het strand en het redden van baders in nood en beheer van strandposten.

Bestuurlijk belang

Het voorzitterschap van het dagelijks en algemeen bestuur is opgedragen aan de burgemeester van Den Haag. Tijdens crises en rampen die de gemeentelijke grenzen overschrijden kan de burgemeester van Den Haag besluiten als voorzitter van de veiligheidsregio het opperbevel naar zich toe te trekken.

Aandelen belang

Er is sprake van een gewogen stemverhouding. Het nemen van besluiten door het Algemeen Bestuur vindt plaats volgens de volgende stemverdeling:
gemeenten < 30.000 inwoners: 1 stem;
gemeenten > 30.000 tot 90.000 inwoners: 2 stemmen;
gemeenten > 90.000 tot 150.000 inwoners: 3 stemmen;
gemeenten > 150.000 tot 300.000 inwoners: 4 stemmen;
gemeenten > 300.000 inwoners: 5 stemmen.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente Den Haag aan de Veiligheidsregio Haaglanden voor de taken Brandweer en Rampenbestrijding en Strandveiligheid en bedroeg voor 2016 € 41,378 mln.

Ontwikkelingen

Op basis van de Brandweernota Koersen op 2020 (RIS 294229) uit 2016 wordt de brandweer de komende jaren meer zichtbaar en benaderbaar voor de burger en wordt meer maatwerk geleverd op de risico’s in het verzorgingsgebied en op de vragen van de burger en uit de maatschappij. In 2017