Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Programma

2. College en Bestuur

Doel

De MRDH heeft als doel het verbeteren van de bereikbaarheid en van het economisch vestigingsklimaat.

Betrokkenen

MRDH is een gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten.

Vestigingsplaats

Statutaire vestiging is Rotterdam.

Openbaar Belang

De gemeente beoogt de bereikbaarheid en de werkgelegenheid en de economie van de stad te verbeteren. Dat komt in meerdere begrotingsprogramma’s tot uiting (P7, P11, P13).

Bestuurlijk belang

Burgemeester is vice-voorzitter, weth. FVVM is lid van het AB en van de BC VA, weth. SEZH is lid van het AB, weth. KIJO is lid van de BC EV. 5 Raadsleden zijn lid van de advies- en rekeningencommissies

Aandelen belang

Een gemeenschappelijke regeling kent geen aandelen. De inwonerbijdrage van Den Haag bedraagt 22% van de totale inwonerbijdrage.

Financieel belang

De bijdrage bedraagt € 1.271.171 en wordt verantwoord in programma 2 College en Bestuur. De baten zijn indirect (werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid).

Ontwikkelingen

De MRDH is van start gegaan per 1-1-2015 op de terreinen bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat. Eind 2016 is het regionaal investeringsprogramma vastgesteld. Een bestuurlijke investmentboard waarin Den Haag is vertegenwoordigd, stuurt op de realisatie.

Ambtelijke benoemingen

Het AB heeft de Gemeente Secretaris van Den Haag benoemd als 1e secretaris-generaal.