Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum B.V. / C.V.

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

De uitvoering van het herstructureringsplan voor de Stationsbuurt – Oude Centrum (RIS 144660) uit 2007 en het geactualiseerde beleid conform de commissiebrief “Evaluatie Wijkontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt – Oude Centrum BV/CV” (Ris 295106).

Betrokkenen

Gemeente Den Haag en Staedion.

Vestigingsplaats

Den Haag.

Openbaar Belang

Bevorderen van de stedelijke herstructurering in het gebied Stationsbuurt – Oude Centrum.

Bestuurlijk belang

Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. De inhoudelijke portefeuillehouder is wethouder SWDC.

Aandelen belang

De gemeente heeft 49% van de aandelen in bezit. De zeggenschap in de CV is als volgt verdeeld: gemeente (43), Staedion (45), Stedelijk Belang (2) en WOM BV (10).

Financieel belang

Aandeelhouderschap van de BV en de gemeente Den Haag heeft vastgoed ingebracht. De jaarrekeningen worden jaarlijks ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad.

Ontwikkelingen

De focus van de WOM ligt op de straten die van grote invloed zijn op de directe omgeving en de wijk. Op basis van een uitgebreide vastgoedanalyse en gesprekken met bewoners en de wijkagent zijn de volgende focusgebieden te onderscheiden: Boekhorststraat, Wagenstraat/Stationsweg, Doubletstraat e.o. (Paviljoensgracht en Zuidwal) en Spui. In deze straten houdt de WOM zicht op het vastgoed, de rotte kiezen en de mogelijkheden om over te gaan tot een nieuwe strategische aankoop en ontwikkeling. Deze focusgebieden geven een richting en een samenhang aan de investeringen van de WOM. Het sluit echter investeringen in andere straten niet uit. De WOM is in de basis een (wijk)ontwikkelingsmaatschappij en geen beheerorganisatie. Het beheren van een vastgoedportefeuille zonder zicht op herontwikkeling is geen directe taak van de WOM. Een deel van de vastgoedportefeuille bestaat uit panden die regulier worden verhuurd en waarvoor geen ontwikkelingsplannen bestaan. Desbetreffende panden zijn in 2016 aan Staedion afgestoten.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.