Winkelpanden Den Haag B.V./C.V.

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

Het beheer van een aantal voormalige panden van Woningbeheer N.V. De CV verhuurt winkelunits en is een uitvoeringsinstrument van het gemeentelijke beleid voor de ontwikkeling en branchering van de winkelstraten.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en Staedion.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

De CV was onderdeel van het instrumentarium van de gemeente Den Haag in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk detailhandelsbeleid.

Bestuurlijk belang

Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. De inhoudelijke portefeuillehouder is wethouder SEZH.

Aandelen belang

De Gemeente Den Haag bezit 50% van de aandelen in de BV. De zeggenschap in de CV is als volgt verdeeld: gemeente (49), NV Stedelijk Belang (49), Winkelpanden Den Haag BV (2).

Financieel belang

De Winkelpanden ontvangt geen gemeentelijke subsidie uit de programmabegroting. De jaarrekeningen worden jaarlijks ter kennisname toegezonden aan de gemeenteraad.

Ontwikkelingen

Conform bestuurlijke besluitvorming is al het vastgoed afgestoten. De BV/CV zijn in liquidatie, deze zal in 2017 worden afgerond.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.