Starterspanden Den Haag B.V./ C.V.

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

Het beheer van het pand Televisiestraat 2 – 4 (De Schilde). De CV is onderdeel van het instrumentarium van de Gemeente Den Haag in het kader van de uitvoering van het gemeentelijk duurzaamheids- en economisch beleid.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en het Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED) CV. FRED is een subfonds van Stichting HEID.

Vestigingsplaats

Den Haag.

Openbaar Belang

De CV is een uitvoeringsinstrument van de gemeente voor de transformatie van De Schilde naar een bedrijfsverzamelgebouw voor Stadslandbouw, Duurzaamheid en Innovatie.

Bestuurlijk belang

Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. De inhoudelijk portefeuillehouders zijn wethouders SWDC en SEZH.

Aandelen belang

De gemeente Den Haag bezit 50% van de aandelen in de BV. De zeggenschap in de CV is als volgt verdeeld: gemeente (49), FRED CV (49) en Starterspanden Den Haag BV (2).

Financieel belang

Conform het collegebesluit van 14 juni 2016 (RIS 294506) ontving de BV/CV kapitaalstorting van € 625.000.

Ontwikkelingen

In 2016 is de herstructurering van de BV/CV afgerond. Op 14 juni 2016 is het businessplan voor de transformatie van De Schilde vastgesteld (Ris 294506). Naast het vaststellen van het businessplan van De Schilde omvatte dit ook het uittreden van Staedion als samenwerkingspartner en de toetreding van FRED CV als nieuwe partner.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.