Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld B.V./C.V.

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

Het realiseren van stadsuitbreiding in het in de VINEX vastgelegde gebied Wateringse Veld.

Betrokkenen

De gemeente Den Haag en BPD hebben de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld CV/BV (OCWV) opgericht omdat beide partijen strategische grondposities hadden in het gebied.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

De realisatie van de woonwijk Wateringse Veld, binnen de stedenbouwkundige en financiële kaders van de VINEX en het gemeentelijke beleid.

Bestuurlijk belang

Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. De gevolmachtigde directeur betreft een ambtelijke benoeming.

Aandelen belang

De gemeente participeert voor 50% in Wateringseveld Beheer BV (de beherende vennoot van de CV, die voor 2% participeert in de CV). Ook is de gemeente 100% eigenaar van Participatiemaatschappij Wateringseveld I BV. De Participatiemaatschappij is in liquidatie, in 2017 zal dit worden afgerond. Na liquidatie zal de gemeente een rechtstreeks belang hebben in de CV van 49%. Besluitvorming geschiedt unaniem, zeggenschap is dus gelijk verdeeld.

Financieel belang

Den Haag deelt voor 50% in het grondexploitatieresultaat.

Ontwikkelingen

In 2016 hebben de OCWV, de gemeente Den Haag en BPD B.V. de overeenkomst ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in Erasmusveld ondertekend. OCWV voert de grondexploitatie en maakt bouw- en woonrijp. BPD is de vastgoedontwikkelaar voor circa 300 woningen. In 2016 is gestart met de uitwerking van het stedenbouwkundig kader passend binnen het Manifest Duurzaamheid.

Ambt. benoeming

Afdelingsmanager DSO - gevolmachtigd directeur van Wateringse Veld Beheer B.V.