Ontwikkelingsmaatschappij Vroondaal B.V./ C.V. — Vroondaal VEM

Programma

15. Stadsontwikkeling

Doel

Het projectmatig ontwikkelen van woningen in een extensief, groen stedelijk woonmilieu. De Vastgoed Exploitatie Maatschappij (VEM) ontwikkelt en realiseert voor eigen rekening en risico vastgoedprojecten.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag, Bouwfonds Property Development (BPD) en Synchroon BV.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

De realisatie van de woonwijk Vroondaal binnen de door het college vastgestelde stedenbouwkundige en planologische kaders.

Bestuurlijk belang

Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM. De algemeen directeur van de B.V betreft een ambtelijke benoeming.

Aandelen belang

De gemeente is 50% aandeelhouder in VEM Vroondaal Beheer BV (de beherend vennoot, die voor 2% participeert in de CV). Ook is de gemeente 49% eigenaar van de VEM Vroondaal CV.

Financieel belang

De gemeente is 50% aandeelhouder in VEM Vroondaal Beheer BV (de beherend vennoot, die voor 4% participeert in de CV) en participeert voor 48% in de VEM Vroondaal CV. In totaal deelt de gemeente dus voor 50% in het vastgoedexploitatierisico van de CV.

Ontwikkelingen

In opdracht van de VEM zijn enkele woningen gerealiseerd in Vroondaal Noord I. De governancestructuur is aangepast conform de eisen van het nieuw vastgestelde beleidskader Verbonden Partijen. De Participatie Ontwikkelingsmaatschappij Vroondaal BV is in 2016 geliquideerd en heeft haar aandeel in de CV aan de gemeente overgedragen.

Ambtelijke benoemingen

Ambtenaar DSO - algemeen directeur Ontwikkelingsmaatschappij Vroondaal Beheer B.V.;