N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving

Programma

16. Financiën

Doel

Het behouden en restaureren van monumentale panden. Na bouwkundig herstel vindt functieherstel plaats door het monument een passende bestemming te geven. De gerestaureerde panden worden door Stadsherstel marktconform verhuurd en in een enkel geval verkocht. Daarnaast behoort de bevordering van monumentenzorg in het algemeen tot de doelstellingen. Betrokkenen Gemeente(n), banken, verzekeringsbedrijven, institutionele beleggers en bouwbedrijven.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar belang

Het beheer van het bedrijf dat zich bezig houdt met het behouden en restaureren van monumentale panden in Den Haag en omgeving. Bestuurlijk belang De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Aandelen belang

De gemeente Den Haag heeft 20,9% van de aandelen.

Financieel belang

De omvang van het gestorte kapitaal is € 3,674 mln. Het door de gemeente ontvangen dividend in 2016 bedroeg € 0,09 mln.

Ontwikkelingen

Stadsherstel heeft over 2015 een positief resultaat geboekt van € 942.221 (€ 649.696 in 2014). De stijging van het resultaat werd veroorzaakt door extra afschrijvingen, hetgeen een bijzondere waardevermeerdering van € 299.000,= tot stand heeft gebracht. Verder is in 2015 de projectrekening voor een aantal panden omgezet in een hypotheek. Voor die hypotheken geldt een hoger rentetarief, hetgeen eveneens een effect heeft gehad op het eindresultaat. Als gevolg van de personeelsuitbreiding zijn de totale loonkosten gestegen. Daarnaast is de dotatie aan de onderhoudsvoorziening verhoogd. Die verhoging is echter nodig om de voorgenomen inhaalslag te kunnen maken bij het vernieuwen van keukens en badkamers in reeds in het bezit zijnde panden. Ook de aankoop van nieuwe panden vergt dat er meer geld wordt gereserveerd voor het onderhoud.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.