HTM Beheer B.V.

Programma

16. Financiën

Doel

Beheermaatschappij van HTM Personenvervoer N.V. en HTM Railinfra B.V. Tevens beheerder van het OV-investeringsfonds Werelds Netwerk aan Zee wat met samenwerking tussen HTM en NS in 2013 tot stand is gekomen en wat nu wordt afgebouwd.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar belang

Het beheer van het bedrijf wat het openbaar vervoer in de regio Haaglanden verzorgt. Voor de financiën van de gemeente is waardebehoud en rendement van het geïnvesteerd vermogen een doelstelling.

Bestuurlijk belang

De wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling, Kerngebieden en Buitenruimte (BSKB) vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Aandelen belang

De gemeente heeft 100% van de aandelen HTM Beheer in handen. HTM Beheer is op haar beurt 100% eigenaar van HTM Railinfra B.V. en 99,99· % eigenaar van HTM Personenvervoer N.V. 1 aandeel wordt gehouden door de MRDH.

Financieel belang

De gemeente heeft € 42,091 mln. beschikbaar gesteld aan gestort kapitaal. In 2016 heeft MRDH besloten de interne procedures zodanig aan te passen dat zij de financiering van HTM over kunnen nemen. Per 31 december 2016 leent de gemeente nog € 400 mln. aan HTM en staat zij voor € 59,5 mln. garant. De leningen lopen tot 1 maart 2017.

Ontwikkelingen

2016 was een zeer belangrijk jaar voor HTM Personenvervoer, de belangrijkste dochter van HTM Beheer. In 2016 werd de Railconcessie 2016-2026 Den Haag Stad middels inbesteding verworven. Tevens kwam er een einde aan de aandeelhoudersrelatie van NS/Abellio. Op verzoek en conform de in 2013 gemaakte afspraken heeft HTM Beheer de 49 procent aandelen HTM Personenvervoer teruggekocht, die in bezit van Abellio waren. Om aan de juridische vereisten van inbesteding te voldoen heeft MRDH 1 aandeel met bijzondere rechten in HTM Personenvervoer verworven. Door het vertrek van NS/Abellio als aandeelhouder en de afloop van de investeringsagenda Wereld Netwerk aan Zee is HTM Beheer B.V. overbodig geworden. In 2016 is daarom besloten om HTM Beheer in 2017 af te bouwen en op te heffen. De aandelen HTM Personenvervoer zullen alsdan weer rechtstreeks onder de gemeente komen te hangen. In 2016 is de jaarrekening 2015 van HTM Personenvervoer vastgesteld. Over 2015 behaalde HTM Personenvervoer een resultaat van € 6,1 mln. Als gevolg van het vertrek van NS/Abellio als aandeelhouder ontving de gemeente in 2016 € 3,7 mln. van HTM Beheer in plaats van de aanvankelijke geraamde € 9,4 mln.

Ambtelijke benoemingen

De vorige directeur HTM Beheer heeft per 31 december 2016 opgezegd. Na een korte wensen- en bedenkingenprocedure is daarop per 1 januari 2017 de plaatsvervangend gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag benoemd als directeur HTM Beheer. In verband met de relatieve korte en beleidsarme periode tussen het vertrek van de vorige directeur en de ophef van de B.V. is gekozen voor deze invulling.