N.V. Eneco, Productie en Leveringsbedrijf

Programma

16. Financiën

Doel

Op betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze leveren van energie en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten.

Betrokkenen

De aandeelhouders van de structuurvennootschap N.V. Eneco zijn 53 gemeenten in Zuid-Holland, Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland. De Gemeente Den Haag bezit 16,55% van de aandelen. Rotterdam heeft 31,69% en Dordrecht 9,05% van de aandelen Eneco in bezit.

Vestigingsplaats

Rotterdam.

Openbaar Belang

Het beheer van het bedrijf wat stroomvoorziening in de gemeente Den Haag en andere delen van Zuid Holland, Friesland en Utrecht verzorgt. Voor de financiën van de gemeente is waardebehoud en rendement van het geïnvesteerd vermogen een doelstelling.

Bestuurlijk belang

De wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Aandelen belang

De Gemeente Den Haag bezit 16,55% van de aandelen.

Financieel belang

De aandelen Eneco zijn bij de gemeente gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van € 22,7 mln. De aandelen vertegenwoordigen een nominale waarde van € 82,3 mln. In 2016 is € 16,226 mln. aan dividend ontvangen. Begroot was € 16,908 mln., dit betekent een tegenvaller van ongeveer € 700.000, dit is in lijn met de verwachtingen die door Eneco zijn geuit.

Ontwikkelingen

De Autoriteit Consument en Markt heeft eind 2015 een handhavingsbesluit genomen. In dit besluit staat dat Eneco per 31 januari 2017 gesplitst moet zijn. 2016 heeft volledig in het teken van de splitsing van Eneco in een netwerkbedrijf (Stedin) en een energiebedrijf (Eneco) gestaan. Op 30 november 2016 heeft een bijzondere AvA plaatsgevonden over de besluitvorming tot splitsing. De splitsing is definitief voltrokken eind januari 2017 gedurende een tweede BAvA.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.