N.V. Dunea

Programma

16. Financiën

Doel

Het doel van Dunea is het voorzien in de behoefte van drinkwater en industriewater zowel binnen het distributiegebied, als buiten het distributiegebied. Daarbij moet Dunea voldoen aan de eisen van verantwoord natuurbeheer van het toevertrouwde duingebied met de inachtneming van de eisen van een verantwoorde waterwinning. Tevens beheert Dunea andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied.

Betrokkenen

Gemeente Den Haag (39,87%), de voormalige EWR-gemeenten (waaronder Leiden, 10%) en een aantal kleinere gemeenten uit de Vlietstreek (o.a. Zoetermeer 9,4%, Leidschendam-Voorburg 6,2% en Rijswijk 4,1%) zijn aandeelhouder van Dunea.

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Openbaar Belang

Drinkwatervoorziening.

Bestuurlijk belang:

De wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Aandelen belang

De gemeente Den Haag bezit 39,87% van de aandelen.

Financieel belang

Het door de gemeente gestorte kapitaal is € 7,132 mln. Conform de statuten keert Dunea geen dividend uit.

Ontwikkelingen

Het financiële beleid van Dunea is erop gericht om de solvabiliteit vanaf 2016 verder te verhogen. Per 31 december 2015 was de solvabiliteit 32 %, verwacht wordt dat de solvabiliteit in december 2016 uit komt op 34,4%. Voor 2016 zijn laatste geprognosticeerde cijfers gebruikt. In de AvA van november 2016 is de tarievenregeling voor het komende jaar vastgesteld. Het integrale drinkwatertarief per m3 (het variabele tarief + vastrecht) daalt voor alle klantgroepen. De gemiddelde daling van de jaarnota in 2017 ten opzichte van 2016 ligt naar verwachting tussen de -0,29 % en -1,34%. Voor een gezin is een gemiddelde daling van de waternota geprognosticeerd van -1,19%.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.