N.V. ADO Den Haag

Programma

16. Financiën

Doel

De Vennootschap heeft ten doel het bevorderen van het betaaldvoetbal in de regio Haaglanden in de zin van de reglementen van de KNVB en al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Betrokkenen

United Vansen International Sports (UVS) bezit alle Gewone Aandelen. De Vereniging HFC ADO Den Haag bezit één Bijzonder Aandeel. Gemeente Den Haag bezit één Prioriteitsaandeel.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar belang

Het bewaken van de financiële gezondheid van de belangrijkstegebruiker van het gemeentelijke stadion. De taak valt onder het programma Financiën.

Bestuurlijk belang

De wethouder FVVM vertegenwoordigt gemeente Den Haag alsaandeelhouder van het éne prioriteitsaandeel dat de gemeente houdt.

Aandelen belang

De gemeente heeft één prioriteitsaandeel in handen met een nominale waarde van € 1,65. Een aantal besluiten, zoals het vaststellen, overschrijden of wijzigen van de begroting en het vaststellen of wijzigen van het jaarwerkplan voor de maatschappelijke activiteiten zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de houder van het prioriteitsaandeel onderworpen.

Financieel belang

ADO Den Haag betaalt jaarlijks ca. € 1 mln. aan huur voor het gemeentelijk deel van het stadion, het kunstgrasveld en de parkeerplaatsen.

Ontwikkelingen

Op sportief vlak werd het seizoen 2015-2016 afgesloten met een elfde plek op de ranglijst van de eredivisie. Bestuurlijk was het een onrustig jaar. De slechte financiële situatie bij ADO, vanwege het niet nakomen van betalingsverplichtingen door grootaandeelhouder UVS, leidde in april tot een bestuurlijke crisis. Directeur de heer Wigt en commissaris de heer Rutgrink traden af. De bestuurlijke onrust was aanleiding voor de gemeente als houder van het prioriteitsaandeel omgebruik te maken van haar bevoegdheid tot het benoemen van een, te weten de heer Deetman (die zonder last en ruggespraak opereert). Doordat UVS diezelfde maand gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting voldeed, werden acute liquiditeitsproblemen kortstondig afgewend. Het duurde echter slechts enkele maanden voordat ADO wederom in de financiële problemen kwam. UVS had het merendeel van het toegezegde bedrag nog steeds niet voldaan, terwijl op basis van deze toezeggingen wel verplichtingen waren aangegaan. Dit, tezamen met het handelen van de grootaandeelhouder op bestuurlijk gebied, leidde in december tot twee rechtszaken van ADO tegen haar grootaandeelhouder. Er werd beslag op de aandelen van UVS wegens het niet nakomen van de en er werd door het bestuur van ADO Den Haag (samen met aandeelhouders HFC en de gemeente) bij de Ondernemingskamer een enquêteverzoek gedaan wegens vermeend wanbestuur van grootaandeelhouder UVS. Daarop zijn door de Ondernemingskamer onmiddellijke voorzieningen getroffen, waaronder overdragen van de aandelen van UVS in tijdelijk beheer, het schorsen van de eigenaar van UVS als voorzitter van de RvC en het benoemen van een nieuwe voorzitter met doorslaggevende stem. Eind januari heeft UVS aan haar betalingsverplichtingen voldaan, waardoor liquiditeitsproblemen korte termijn zijn verholpen. Dit laat onverlet dat ADO nog steeds voor grote financiële en bestuurlijke uitdagingen staat.

Ambtelijke benoemingen

N.v.t.