The Hague Trains Holding BV

Programma

13. Verkeer en Milieu

Doel

Het exploiteren en/of doen exploiteren van de spoorverbinding tussen (in ieder geval) Den Haag en Brussel waaronder mede begrepen wordt het aanvragen van capaciteit ten behoeve van de voorgenomen exploitatie en het sluiten van de ter zake benodigde overeenkomsten.

Betrokkenen

De gemeente is enig aandeelhouder.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar Belang

Het exploiteren en/of doen exploiteren van de spoorverbinding tussen (in ieder geval) Den Haag en Brussel waaronder mede begrepen wordt het aanvragen van capaciteit ten behoeve van de voorgenomen exploitatie en het sluiten van de ter zake benodigde overeenkomsten.

Bestuurlijk belang

De gemeente is als aandeelhouder ambtelijk vertegenwoordigd op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. De wethouder FVVM vertegenwoordigt Den Haag als aandeelhouder.

Aandelen belang

100%

Financieel belang

De gemeente draagt aansprakelijkheid voor het gestorte kapitaal ter hoogte van € 10.

Ontwikkelingen

Het college heeft de gemeenteraad bericht dat definitief is besloten dat Den Haag 4 aansluitingen richting Brussel per dag krijgt. Hierdoor ontvalt de noodzaak tot het in stand houden van de BV. Het college zal in 2017 besluiten tot het opheffen van de vennootschap.

Ambtelijke benoemingen

Gemeentelijk afdelingsmanager - bestuurder; gemeentelijk projectleider - bestuurder