World Trade Center BV (WTC)

Programma:

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Doel:

Ontwikkelen, realiseren en exploiteren van eengebouwencomplex genaamd "World Trade Center Den Haag" bestemd voor bedrijven in internationale diensten, handels of goederenverkeer. Tevens houdt de B.V. de WTC-licentie.

Betrokkenen:

De gemeente is enig aandeelhouder.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar belang:

Ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een gebouwencomplex genaamd "World Trade Center Den Haag" bestemd voor bedrijven in internationale diensten, handels of goederenverkeer.

Bestuurlijk belang:

De gemeente is als aandeelhouder bestuurlijk vertegenwoordigd op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. De wethouder KIJO is inhoudelijk verantwoordelijk. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

Aandelen belang:

100%

Financieel belang:

De gemeente draagt aansprakelijkheid voor het gestorte kapitaal ter hoogte van € 18.151.

Ontwikkelingen:

Na overdracht van de licentie aan de gemeente zijn er geen nieuwe activiteiten ontplooid. Daardoor is er geen reden meer tot continuering van de vennootschap en heeft het college besloten tot opheffing van WTC BV. Dit proces zal begin 2017 worden afgerond.

Ambtelijke benoemingen:

n.v.t.