Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter BV (ROM

Programma:

11. Economie, Internationale stad en Binnenstad

Doel:

Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland.

Betrokkenen:

Naast de gemeente Den Haag zijn de gemeentes Rotterdam, Delft, Leiden en Westland, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, de TU Delft Holding B.V., Libertatis Ergo Holding B.V., Erasmus MC, Academisch Ziekenhuis Leiden en Stichting Holdingsfonds Economische Investeringen Den Haag betrokken.

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar belang:

Het stimuleren van de economische ontwikkeling in de regio Zuid-Holland en hiermee het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van Zuid-Holland en Nederland.

Bestuurlijk belang:

De gemeente is als aandeelhouder bestuurlijk vertegenwoordigd op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. De wethouder KIJO is inhoudelijk verantwoordelijk. Het aandeelhouderschap is in handen van wethouder FVVM.

Aandelen belang:

1,66%

Financieel belang:

Aansprakelijkheid naar rato van inbreng op basis van “1 aandeel 1 stem”.Dekapitaalstorting bedraagt € 500.000

Ontwikkelingen:

InnovationQuarter (IQ) is in 2014 gestart met een gestort fondsvermogen van €27,7 mln. In 2016 kwam daar 2 miljoen fondsvermogen bij middels toetreding van Stichting HEID.

Medio 2016 is er mede door IQ een proof-of-concept fonds, UNIIQ, opgericht, ter grootte van €22 miljoen. UNIIQ investeert risicokapitaal in academische spin-offs, startups en bestaand MKB met disruptieve technologische innovaties. Investeringen vinden plaats in de door het rijk gedefinieerde topsectoren en de cross-overs daartussen, naast de aangewezen regionale speerpunten (Cleantech, Life Sciences & Health, Safety & Security en Horticulture). UNIIQ investeert dus in een eerdere, meer risicovolle, fase van ontwikkeling binnen het MKB. UNIIQ heeft in 2016 diverse investeringen gedaan waaronder in twee Haagse startups.

Vanuit Participatiemaatschappij Innovation Quarter B.V. is het aantal investeringen bijna verdubbeld ten opzichte van 2015 met 9 nieuwe investeringen. Daarnaast hebben 3 portfoliobedrijven vervolg investeringen gekregen na het behalen van de overeengekomen mijlpalen. De bedrijven waar IQ in investeert zijn kansrijk maar vaak ook kwetsbaar gezien de fase waarin ze verkeren. Helaas betekent dit ook dat een aantal innovaties het uiteindelijk niet redt en failliet gaat.

Ambtelijke benoemingen:

n.v.t.