Bijlage verbonden partijen

Naam verbonden partij

Nom. Belang

Aandeel (%) per 01-01-2016

Aandeel (%) per 31-12-2016

Eigen vermogen (gegevens 2016)

Vreemd vermogen (gegevens 2016)

Resultaat 2016 (bedrijfs-resultaat)

Dividend in 2016

Toelichting

1-1

31-12

1-1

31-12

Deelnemingen

bedragen in 1000

ROM Innovation Quarter B.V.

500

1,60%

1,68%

26.781

26.781

746

746

219

0

Gegevens betreffen 2015 uit jaarrekening 2015; vennootschappelijke balans/V&W.

World Trade Center B.V.

18,15121

1%

1%

15

23

7

0,319

8

0

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

The Hague Trains Holding B.V.

10

100%

1%

0

0

0

0

0

0

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

N.V. ADO Den Haag N.V.

0

0,00%

0,00%

654

1.781

6.482

6.470

-350

0

Cijfers per 30 juni 2016

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

2.894

2,3%

2,3%

4.163.000

3.905.000

145.348.000

159.551.000

126.000

1.300

Cijfers per 30 juni 2016 tov 31 dec 2015

Dunea N.V.

7.132

39,87%

39,87%

175.239

184.478

377.383

391.727

n.n.b.

0

EV en VV gegevens komen uit jaarrekening 2015

Eneco N.V.

22.689

16,55%

16,55%

5.350.000

5.310.000

4.551.000

4.502.000

199.000

16.552

Cijfers uit jaarverslag 2016, laatste jaarverslag Eneco Holding N.V.

N.V. Haagse Milieu Services

454

100%

100%

454

454

14.660

16.343

n.n.b.

4.281

EV en VV gegevens komen uit 2015

HTM Beheer BV

42.091

100%

100%

113.112

139.704

585.092

604.494

n.n.b.

3.700

EV en VV gegevens komen uit 2015

N.V. Stadsherstel Den Haag en Omgeving

3.664

20,9%

20,9%

17.699

19.801

11.922

11.647

n.n.b.

90

EV en VV gegevens komen uit 2015

United Fish Auctions N.V.

1.202

34%

34%

1.272

1.686

3.235

2.851

n.n.b.

0

EV en VV gegevens komen uit 2015

Publiek Private Samenwerking (PPS)

Grondexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V.

10

50%

50%

19

19

0

0

-

-

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

Vastgoedexploitatiemaatschappij Vroondaal Beheer B.V.

10

50%

50%

18

18

8

8

-

-

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

Participatie Maatschappij Vroondaal B.V.

18

100%

0%

10

-

-

-

-

-

BV is in 2016 opgeheven.

Participatie Ontwikkelings Maatschappij Vroondaal B.V.

18

100%

0%

10

-

-

-

-

-

BV is in 2016 opgeheven.

Participatiemaatschappij Wateringse Veld 1 B.V.

18

100%

100%

561

-

0

0

-

0

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld C.V.

10

50%

50%

18.306

18.306

7.631

7.631

0

0

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

Starterspanden Den Haag B.V.

9

50%

50%

18

18

0

0

0

0

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

Starterspanden Den Haag C.V.

625

50%

50%

1.000

1000

425

425

-406

0

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

Winkelpanden Den Haag B.V.

657

50%

50%

99.471

99.471

20.573

21.573

0

0

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

Winkelpanden Den Haag C.V.

10

49%

49%

5.747

5.747

416

416

0

0

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt - Oude Centrum B.V.

0,5

49%

49%

1

1

1.921

1.921

0

0

Balans 31/12 + resultaat betreffen 2015 uit jaarrekening 2015

Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt-Oude Centrum Den Haag C.V.

18

100%

0%

9,764

0

0

0

0

0

BV is in 2016 opgeheven.

WOM Den Haag Zuidwest B.V.

8000

42%

42%

117.672

117.672

1.444

1.444

136

0

Cijfers Q1 2016, stand 31/03/16

Gemeenschappelijke regelingen

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

nvt

nvt

nvt

0

3.566

0

633.023

2.467

nvt

Cijfers 2015

Veiligheidsregio Haaglanden

nvt

nvt

nvt

6.460

7.808

87.110

83.590

1.100

nvt

Dit is gebaseerd op de voorlopige cijfers 2016. De definitieve cijfers zijn nog niet bekend

Bedrijvenschap Harnaschpolder

-

85%

85%

-14.760

-14.760

110.266

110.266

1.287

-

Cijfers 2015

Industrieschap Plaspoelpolder

-

50%

50%

16.122

16.122

1.299

1.299

-3.754

-

Cijfers 2015

Omgevingsdienst Haaglanden

3.137

3.610

0

0

781

0

Cijfers 2015

Regionaal inkoopbureau H10 Jeugd

nvt

nvt

123.244

-34.869

178.910

970.178

-153.934

nvt

Stichtingen, Verenigingen, Coöperaties

Stichting Werkbij (2012)

n.v.t

1%

1%

871

775

1125

1286

-96

0

Cijfers 2014

VVE 1 Hulshof-bibliotheekcomplex

73%

73%

kosten worden jaarlijks verrekend

VVE 2 Stadhuiscomplex aan het Spui 68 -70

88%

88%

kosten worden jaarlijks verrekend

VVE kantoren en woningenaan de Leyweg 807-813

74%

74%

kosten worden jaarlijks verrekend

VVE locatie Wittebrug (sdk Segbroek)

30%

30%

210

2

Cijfers 2015

VVE woningen Weimarstraat

50%

50%

VVE Stadsdeelcomplex Leidschenveen-Ypenburg

25%

25%

310

199

Cijfers 2015

VVE Residentie Willemstaete (sdk Scheveningen)

33%

33%

Coöperatie BIRGIT U.A.

0

33%

33%

48

93

48

n.v.t.

Cijfers 2015

Cooperatie Wigo4it U.A.

25

25%

25%

1443

4147

18032

7709

2704

0

Cijfers 2015

Overige

St. Holdingsfonds Economische Investeringen De Haag

nvt

nvt

nvt

68

68

17.735

17.735

55

0

Balans 31/12 betreft 2015. Resultaat betreft jaar 2015.