Standenlijst grondexploitatie en verschillenverklaringen grondexploitaties

Per grondexploitatie is de ontwikkeling van het plansaldo weergegeven. In de kolom ‘bestuurlijk verklaren’ is aangegeven of voor een grondexploitatie een eigen verschillenverkalring moet worden opgesteld. Deze zijn opgenomen in bijlage 8.14.