Investeringsbijdragen

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten . De belangrijkste zijn:

  • Rotterdamse baan € 95,2 mln.
  • Netwerk Randstadrail € 5,2 mln.
  • Luchtkwaliteit € 4,8 mln.
  • Meerjarenplan fiets € 3,3 mln.
  • Attractieve Haagse Binnenstad € 1,5 mln.
  • Busplatform Den Haag CS € 1,3 mln.

* Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.