Overige inkomsten

De gemeente heeft ook nog andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

  • huuropbrengsten (€ 28,3 mln.)
  • opbrengsten Haeghe Groep (25,9 mln.)
  • terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen (13,8 mln.)
  • baten secretarieleges ( 11,7 mln.)
  • baten omgevingsvergunningen (22,9 mln.)
  • bespaarde rente (14 mln.)
  • baten ambulancedienst (11,1 mln.)
  • verrekeningen met balansposten zoals onderhanden werk  (20,5 mln.)