Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2016 voor € 408,5 mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 398,7 mln.). Omdat in 2016 ook € 227,5 mln. (opnieuw) aan reserves is gedoteerd is per saldo € 181 mln. daadwerkelijk ingezet voor de realisatie van beleidsdoelstellingen.