Specifieke uitkeringen

Gemeenten zijn financieel grotendeels afhankelijk van inkomensoverdrachten van het Rijk en van andere overheden. Ruim 16,2% van de Haagse inkomsten (€ 423,2 mln.) bestaat uit specifieke uitkeringen. Dat zijn uitkeringen waarvan het Rijk de besteding voorschrijft. Deze specifieke uitkeringen kunnen verschillende vormen hebben. Bij sommige specifieke uitkeringen is er geen beleidsvrijheid en fungeert de gemeente eigenlijk als uitvoeringsorganisatie van het Rijk. Bij andere specifieke uitkeringen hebben de gemeenten meer bestedingsvrijheid.
Van de specifieke uitkeringen was € 393,0 mln. afkomstig van het Rijk, € 22,1 mln. van de Europese Unie, en € 8,1 mln. van andere overheden zoals de provincie en andere gemeenten,
Van het totaalbedrag was ruim 88% voor twee thema’s, namelijk € 334,9 mln. voor inkomensvoorziening en € 39,4 mln. voor onderwijsachterstanden.